TERMENI ȘI CONDITII

de participare la

Workshopurile Conferintei Nationale a Industriei Ospitalitatii

care vor avea loc in data de  10 octombrie 2017, la JW Marriott

 

 

Folosirea de catre dumneavoastra a site-ului workshops.horaromania.org, in calitate de simplu utilizator si/sau de potential participant la Workshopurile Conferintei Nationale a Industriei Ospitalitatii, implica acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos.

Art.1. Definitii

Utilizator – orice persoana fizica/juridica care si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului https://workshops.horaromania.org/ din sectiunea termeni si conditii.

Participant – orice persoana persoana fizica peste 18 ani si/sau persoana juridica care se inscrie la Workshopurile Conferintei Nationale a Industriei Ospitalitatii din 10 octombrie 2017.

Workshopurile Conferintei Nationale a Industriei Ospitalitatii (denumit in cele ce urmeaza Workshops) – este un eveniment organizat de FLOCA COMMUNICATION in scopul de a crea un pol de atracție pentru cei ce vor un business curat în ospitalitate, o platforma de discuții și întâlniri pe teme actuale și care să-și găsească o implementare prin inițiativele HORA, sharing de know-how, trenduri și tendințe pentru cei ce vor să facă business în ospitalitate în România, in data de 10 octombrie 2017, din JW Marriott, si la care urmeaza sa participe personalitati din HORECA, precum si persoane din administratia publica centrala.

HORA – Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania detinatorul site-ului http://horaromania.org/care gazduieste informatiile referitoare la Workshopurile Conferintei Nationale a Industriei Ospitalitatii organizata in data de 10 octombrie la JW Marriott Hotel prin crearea unei extensii http://conferinta.horaromania.org/

Organizator al Conferintei – societatea SC. FLOCA COMMUNICATION S.R.L. , persoana juridica de romana, cu sediul social in Bucuresti, strada Grigore Alexandrescu nr.87, ap.2, sector 1 avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/10883/2013, cod unic de inregistrare fiscala RO32198500, avand cont unic deschis la Banca Transilvania, email florin@hospitalityculture.ro, repezentata de Maxim Ion Florin in calitate de administrator.

Art.2. Procedura de inscriere la Conferinta

2.1. Termenii si conditiile prezentate tin loc de contract intre parti atat timp cat nu a fost incheiat unul specific separat, iar prin transmiterea formularului de inscriere la Conferinta si a platii tarifului de inscriere, utilizatorul declara ca a luat act de continutul termenilor si conditiilor si ca intelege sa le respecte intocmai.

2.2. Utilizatorul  poate participa la Workshops din 10 octombrie 2017,  in limita locurilor disponibile, precum si a criteriilor de eligibilitate stabilite de organizator, completand formularul de inscriere –  https://workshops.horaromania.org/inscriere .

2.3. In urma transmiterii formularului de inscriere, FLOCA COMMUNICATION va emite o factura proforma, reprezentand contravaloarea taxei de inscriere pentru numarul de participanti indicati in formular, pe care o va expedia utilizatorului pe adresa de e-mail completata de catre acesta in formularul inscriere. Proforma urmeaza a fi achitata in termen de maxim 5 zile din momentul emiterii, nerespectarea acestui termen determinand invalidarea inscrierii la Workshops.

  1. Taxa de inscriere.

3.1. Taxa de inscriere la Workshops este de 100 euro de persoana, platibila in lei, la cursul BNR din ziua emiterii facturii proforme. Taxa va fi achitata in contul RO83BTRLRONCRT02256060XX deschis la Banca Transilvania beneficiar FLOCA COMMUNICATION.

3.2. Pentru participantii care detin calitatea de membru in HORA, organizatia patronala a hotelurilor si restaurantelor din Romania, taxa de inscriere la Workshops este de 80 euro de persoana, platibila in lei, la cursul cursul BNR din ziua emiterii facturii proforme (cu conditia inscrierii in formularul de inscriere a contului membru HORA).

3.3. Daca utilizatorul achita taxa de participare (integral sau partial) si ulterior, din orice fel de considerente, nu mai doreste sau nu mai poate sa participe, acesta poate solicita organizatorului si primi returnarea sumelor achitate in urmatoarele ponderi si conditii:

– rambursarea a 50% din valoarea taxei platite daca renuntarea este comunicata in scris catre FLOCA COMMUNICATION pana la data de 3 octombrie 2017;

– nu se returnează sumele platite, daca utilizatorul  a achizionat la un pret redus fată de cel intreg (exemplu: inscrierile membrilor HORA).

3.4. In cazul in care utilizatorul achita integral taxa de participare si nu anunta in scris, pana la data de 6 octombrie 2017 intentia sa de a nu mai participa, FLOCA COMMUNICATION are dreptul de a nu restitui sumele incasate.

3.5. Organizatorul va notifica orice schimabare intervenita in termenii si conditiile de utilizare prin afisarea pe site-ul https://workshops.horaromania.org/, iar modificarile astfel facute sunt socotite a fi acceptate de catre utilizator daca acesta continua sa foloseasca serviciul dupa afisarea lor pe site-ul web, in sectiunea termeni si conditii.

3.6. FLOCA COMMUNICATION nu are are dreptul de a modifica tipul Workshops, tema, durata, data si nici locatia, fiind acceptat de organizator ca in cazul in care va face astfel de modificari, utilizatorii au dreptul la a-i cere rambursarea sumelor deja achitate).

Art.4. Protectia datelor cu caracter personal

4.1. FLOCA COMMUNICATION respecta dreptul utilizatorilor (participanti sau nu la Conferinta) la  protectia datelor cu caracter personal. FLOCA COMMUNICATION poate obtine diverse informatii despre utilizator pe care acesta le furnizeaza prin completarea formularului de inscriere la Conferinta, precum numele si prenume participantului, adresa de email, numarul de telefon.  Informatia privind datele personale va fi prelucrata de catre FLOCA COMMUNICATION in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, putand fi folosita in scopuri asociate obiectului sau de activitate, cum ar fi:

– oferirea de produse si/sau servicii in domeniul HORECA;

– finalizarea procesului de inscriere la Workshops;

– emiterea documentelor de facturare pentru participarea la Conferinta.

4.2. Prin utilizarea efectiva a serviciilor FLOCA COMMUNICATION se considera ca utilizatorii site-ului https://workshops.horaromania.org/ au citit, inteles si acceptat termenii si conditiile si ca inteleg sa le respecte intocmai.

Pentru evitarea oricaror interpretari contrare, FLOCA COMMUNICATION este raspunzator doar pentru informatiile colectate prin intermediul formularului de inscriere, orice alte informatii colectate de la utilizatorii site-ului https://workshops.horaromania.org/ urmand a fi supuse politicii de confidentialitate si politiii protectiei datelor cu caracter personal ale detinatorului site-ului si anume organizatia patronala HORA.

  1. Cauze de exonerare.

Forta majora, dar si cazul fortuit, exonereaza FLOCA COMMUNICATION de raspunderea pentru nerespectarea acestor termeni si conditii si pentru orice alte responsabilitati pe care FLOCA COMMUNICATION le-ar putea avea prin publicarea acestui site. Prin forta majora se intelege orice cauza din afara controlului organizatorului, si include, fara a se limita insa la: evenimente fortuite, conditii meteorologice nefavorabile, actiunea sau inactiunea guvernului, a altor companii sau autoritati competente de care FLOCA COMMUNICATION nu este responsabila.

  1. Litigii

Eventualele dispute sau litigii aparute intre FLOCA COMMUNICATION si utilizatori sau participanti la Conferinta, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti, de la sediul FLOCA COMMUNICATION (sector 1 Bucuresti), in conformitate cu legea romana.